از پروین سلاجقه تاکنون، سه مجموعه شعر، دو داستان کودک، سه اثر انتقادی بر شعر و داستان معاصر، یک مجموعه مقاله، یک کتاب درسی دانشگاهی در حوزه زیبایی‌شناسی شعر، و بیش از ۳۰ عنوان مقاله، منتشر شده است. از این عناوین، آثار انتقادی و داستانی او، بیش از هفت جایزه ادبی ملی را به خود اختصاص داده است، از جمله جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی برای «از این باغ شرقی» در سال ۱۳۸۶. هم‌اکنون وی، یک مجموعه داستان کوتاه، یک مجموعه مقاله، و فرهنگ تحلیلی موتیف، نشانه و نماد در شعر سبک هندی را در دست انتشار دارد.

زندگینامه