کتابشناسی

 

آثار پروین سلاجقه
شامل مجموعه شعر، داستان کودک، نظریه‌های نقد، نقد شعر معاصر و نقد داستان
به ترتیب سال انتشار – چاپ اول

۱۳۷۷
– «قصه‌ی تالاب»، چاپ اول، انتشارات شباویز

۱۳۷۸
– «درآمدی بر زیبایی‌شناسی شعر؛ معانی و بیان»، چاپ اول و دوم، انتشارات چکاد

۱۳۸۰
– «صدای خط خوردن مشق؛ بررسی آثار هوشنگ مرادی کرمانی»، چاپ اول، انتشارات معین

– «بنفشه کوچولو»، در ایران: چاپ اول و دوم، انتشارات شباویز

در ترکیه:

در آلمان:

۱۳۸۱
– «دنیای قشنگ پوپو»، چاپ اول، انتشارات شباویز

۱۳۸۴
– «امیرزاده کاشی‌ها؛ نقد شعر شاملو – از مجموعه‌ی نقد شعر ماصر»، چاپ اول، انتشارات مروارید

۱۳۸۵
– «از این باغ شرقی؛ نظریه‌های نقد شعر کودک و نوجوان»، چاپ اول، انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

۱۳۸۹
– «نقد نوین در حوزه‌ی شعر»، چاپ اول، انتشارات مروارید

۱۳۹۱
– مجموعه شعر «به مردن عادت نمی‌کنم»، چاپ اول، انتشارات مروارید

۱۳۹۴
– مجموعه شعر «زنی دور، از خاورمیانه‌ای نزدیک»، چاپ اول، مروارید

۱۳۹۶
– مجموعه شعر «از جاده برفی»، کتاب صوتی، اپلیکیشن نوار