پروین سلاجقه

کتابشناسی


شعر

– مجموعه شعر «به مردن عادت نمی‌کنم»

چاپ اول، ۱۳۹۱

انتشارات مروارید

 

 

 

 

– مجموعه شعر «زنی دور، از خاورمیانه‌ای نزدیک»

چاپ اول، ۱۳۹۴

مروارید

 

 

 

 

روی جاده برفی– مجموعه شعر «از جاده برفی»

کتاب صوتی، ۱۳۹۶

اپلیکیشن نوار

 

 

 


داستان کودک


قصه تالاب

– «قصه‌ تالاب»

چاپ اول، ۱۳۷۷

انتشارات شباویز

 

 

بنفشه کوچولو

– «بنفشه کوچولو»

چاپ اول و دوم، ۱۳۸۰

انتشارات شباویز

انتشار به زبان‌های ترکی استانبولی و آلمانی در ترکیه و آلمان، ۱۳۹۵

 

 

 

دنیای قشنگ پوپو

– «دنیای قشنگ پوپو»

چاپ اول، ۱۳۸۱

انتشارات شباویز

 

 

 


نقد ادبی و زیبایی‌شناسی


درآمدی-بر-زیبایی-شناسی-شعر-معانی-و-بیان

– «درآمدی بر زیبایی‌شناسی شعر؛ معانی و بیان»

چاپ اول و دوم، ۱۳۷۸

انتشارات چکاد

 

 

 

صدای خط خوردن مشق

– «صدای خط خوردن مشق؛ بررسی آثار هوشنگ مرادی کرمانی»

چاپ اول، ۱۳۸۰

چاپ دوم، ۱۳۸۵

چاپ سوم، ۱۳۹۲

انتشارات معین

 

 

امیرزاده‌ کاشی‌ها– «امیرزاده کاشی‌ها؛ نقد شعر شاملو» از مجموعه‌ی نقد شعر معاصر

چاپ اول، ۱۳۸۴

چاپ دوم، ۱۳۹۰

چاپ سوم، ۱۳۹۲

انتشارات مروارید

 

 

– «از این باغ شرقی»؛ نظریه‌های نقد شعر کودک و نوجوان

چاپ اول، ۱۳۸۵

چاپ دوم، ۱۳۸۷

انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

 

 

 

نقد نوین در حوزه‌ی شعر– «نقد نوین در حوزه‌ی شعر»

چاپ اول، ۱۳۸۹

چاپ دوم، ۱۳۹۴

انتشارات مروارید