پروین سلاجقه

Honors

 

افتخارات دانشگاهی | Academic honors

 

 • انتخاب به عنوان «استاد نمونه» در دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی – ۱۳۸۶

Elected Dr. Parvin Salajegheh as the «Exemplary Professor of Persian Language and Leterature Department, Faculty of Literature and Humanities» of Islamic Azad University, Central Branch; By The Head of Central Branch, Islamic Azad University; ۲۰۰۷

 • انتخاب به عنوان «استاد نمونه» در دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی – ۱۳۸۷

Elected Dr. Parvin Salajegheh as the «Exemplary Professor of Persian Language and Leterature Department, Faculty of Literature and Humanities» of Islamic Azad University, Central Branch; By The Head of Central Branch, Islamic Azad University; ۲۰۰۹

 • انتخاب به عنوان «پژوهشگر برتر» در دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی – ۱۳۸۶

Elected Dr. Parvin Salajegheh as «The Best Researcher and Professor» of Islamic Azad University, Central Branch; By the Head of Central Branch, Islamic Azad University; 2008

 


جوایز ادبی | Literary awards


کتاب «از این باغ شرقی؛ نظریه‌های نقد شعر کودک و نوجوان»

 • جایزه‌ی بین‌المللی «کتاب سال جمهوری اسلامی» در حوزه‌ی نقد ادبی
  توسط «بیست‌وپنجمین دوره‌ی کتاب سال جمهوری اسلامی» – ۱۳۸۶

The Winner of «The Book of the Year» Award, in the field of literary research, for the book of «From This Eastern Garden» in the 25th edition of «The Book of the year Award», in 2007; held by the Presidential Organization of Islamic Republic of Iran, 2007.

 • جایزه‌ی «کتاب برگزیده»
  توسط سومین دوره‌ی «جایزه پروین اعتصامی» – ۱۳۸۶

The Winner of «The Selected Work» Award, in the Third edition of «Parvin Etesami Literary Award», for the book of «From This Eastern Garden», In 2008; held by The Ministry of Culture and Islamic Guidance» of IR Iran.

 • جایزه ویژه‌ی «اثر برگزیده در حوزه‌ی پژوهش و نقد ادبی»
  توسط «شورای کتاب کودک» – ۱۳۸۶

The Winner of «The Selected work in the field of literary research» Special Award, for the book of «From This Eastern Garden», In 2008; held by The Children’s Book Council.

 • جایزه‌ی «اثر برگزیده در حوزه‌ی نقد و پژوهش»
  توسط «جشنواره‌ی بانوی فرهنگ» از طرف وزارت ارشاد اسلامی – ۱۳۸۷

The Winner of «The Selected work in the field of literary criticism & research» Award, for the book of «From This Eastern Garden», in «The Lady of The culture» festival , In 2009; held by The Ministry of Culture and Islamic Guidance» of IR Iran.

 • جایزه‌ی «اثر برگزیده در حوزه‌ی پژوهش و نقد»
  توسط «پنجمین جشنواره‌ی قلم زرین» – تیرماه ۱۳۸۵

The Winner of «The Selected work in the field of literary criticism & research» Award, for the book of «From This Eastern Garden»,  in 2007; in the fifth edition of «Golden Pen» Festival.

❋ ❋ ❋

 

کتاب «امیرزاده‌ی کاشی‌ها؛ نقد شعر معاصر (احمد شاملو)»

 • جایزه‌ی «منتقد برتر ایران در حوزه نقد شعر معاصر ایران»
  توسط «نخستین جایزه‌ی منتقد برتر ایران»، بنیاد هنرمندان و نویسندگان، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران – ۱۳۸۵

The Winner of the «Top Iranian critic in field of Iranian contemporary poetry» Award, for the book of «The Prince of Tiles», in 2007; held by «Foundation of Artists and Writers of the Cultural and Artistic organization of the Municipality of Tehran».

 

 

 

 

❋ ❋ ❋

 

قصه تالاب

داستان کودک «قصه‌ی تالاب»

 • جایزه «کتاب سال زیست‌محیطی در حوزه‌ی تألیف کتاب داستان خلاق»
  توسط سازمان حفاظت از محیط زیست – ۱۳۷۷

The winner of «The book of the year in title of environmental issues for children», for the book of «The Story of the Lagoon», in 1998, held by The Environmental Protection Agency of Iran.