پروین سلاجقه

شناسنامه و جوایز


جوایز ادبی


برای کتاب «از این باغ شرقی؛ نظریه‌های نقد شعر کودک و نوجوان»

 • جایزه‌ی بین‌المللی «کتاب سال جمهوری اسلامی» در حوزه‌ی نقد ادبی

توسط «بیست‌وپنجمین دوره‌ی کتاب سال جمهوری اسلامی» – ۱۳۸۶

 • جایزه‌ی «کتاب برگزیده»

توسط سومین دوره‌ی «جایزه پروین اعتصامی» – ۱۳۸۶

 • جایزه ویژه‌ی «اثر برگزیده در حوزه‌ی پژوهش و نقد ادبی»

توسط «شورای کتاب کودک» – ۱۳۸۶

 • جایزه‌ی «اثر برگزیده در حوزه‌ی نقد و پژوهش»

توسط «جشنواره‌ی بانوی فرهنگ» از طرف وزارت ارشاد اسلامی – ۱۳۷۸

 • جایزه‌ی «اثر برگزیده در حوزه‌ی پژوهش و نقد»

توسط «پنجمین جشنواره‌ی قلم زرین» – تیرماه ۱۳۸۷

 

برای کتاب «امیرزاده‌ی کاشی‌ها؛ نقد شعر معاصر (احمد شاملو)»

 • جایزه‌ی «منتقد برتر ایران در شعر معاصر و کهن در حوزه‌ی نقد ادبی»

توسط «نخستین جایزه‌ی منتقد برتر ایران»، بنیاد هنرمندان و نویسندگان – ۱۳۸۵

 

 

 

 

 

 

قصه تالاب

برای داستان کودک «قصه‌ی تالاب»

 • جایزه «کتاب سال زیست‌محیطی در حوزه‌ی تألیف کتاب داستان خلاق»

توسط سازمان حفاظت از محیط زیست – ۱۳۷۷

 

 

 

افتخارات و سوابق

 • انتخاب به عنوان «استاد نمونه» در دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی – ۱۳۸۷
 • انتخاب به عنوان «پژوهشگر برتر» در دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی – ۱۳۸۷
 • عضو اصلی «گروه نقد روانکاوی هنر» فرهنگستان هنر ایران – از سال ۱۳۹۲ به مدت دو سال
 • عضویت افتخاری در سازمان جهانی «ادبیات و روانکاوی» انجمن جهانی سایکولوژی ادبیات و روانکاوی – از سال ۱۳۹۳
 • عضو «کمیته‌ی تحصیلات تکمیلی مقطع کارشناسی ارشد» گروه زبان و ادبیات فارسی – به مدت دو سال
 • عضو اصلی شورای حمایت از کتاب‌های مناسب، اداره‌ی کل وزارت آموزش و پرورش
 • عضویت در «گروه مباحث نظری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان»، به منظور تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی در گسترش نظریه‌پردازی و نقد ادبیات کودک و نوجوان – به مدت ۳ سال
 • کارشناس گروه شورای بررسی متون کهن مرکز انتشارات کانون فرهنگی نوجوان، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان – سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵


داوری جوایز ادبی

 • داوری «جایزه‌ی کتاب سال جمهوری اسلامی»، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – برای دو دوره
 • داوری «جایزه‌ی ادبی مهرگان ادب»، موسسه کتاب ایران (پکا) – به مدت چهار دوره از سال ۱۳۸۴
 • عضو هیات امنای «جایزه‌ی ادبی روزی روزگاری» – سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹
 • داوری «جایزه‌ی شعر نیما» – یک دوره، مهر ۱۳۸۹ تا مهر ۱۳۹۰
 • داوری «جایزه‌ی شعر بنیاد شاملو» – برای یک دوره، سال ۱۳۹۴
 • داوری «جایزه‌ی داستان بنیاد صادق هدایت» – برای چهار دوره در سال‌های ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۴


داوری نشریات علمی – پژوهشی

 • فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی «پژوهش ادبی» دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز
 • مجله‌ی علمی-پژوهشی «علوم انسانی» دانشگاه الزهرا – ۱۳۸۳ و ۱۳۸۵
 • مجله‌ی علمی-پژوهشی «زبان و ادبیات فارسی» دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب – ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷
 • فصلنامه‌ی «نقد ادبی»
 • دوفصلنامه‌ی علمی-پژوهشی «زبان و ادبیات فارسی» جهاد دانشگاهی – اسفند ۱۳۸۵
 • فصلنامه‌ی «ادب فارسی» دانشگاه علامه طباطبایی – خرداد و تیر ۱۳۹۰