سخنرانی با عنوان «فلسفه‌ی عشق و رهایی در شعر فروغ فرخزاد» در دانشگاه اصفهان

سخنرانی دکتر پروین سلاجقه با عنوان: «فلسفه‌ی عشق و رهایی در شعر فروغ فرخزاد»

همراه با گفتارهایی از: دکتر فرزاد کریمی، ناصر صفاریان، بهرام بیضایی، خسرو سینایی، کاوه گلستان، هوشنگ گلمکانی و داریوش مهرجویی

و نمایش نسخه‌ی اصلی فیلم «خانه سیاه است».

زمان: ۱۳ اسفند ۱۳۹۶
مکان: دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی