سخنرانی در دانشگاه اصفهان با عنوان «فلسفه، عشق و رهایی در شعر فروغ فرخزاد»

سخنرانی با عنوان: فلسفه، عشق و رهایی در شعر فروغ فرخزاد

با گفتارهایی از دکتر فرزاد کریمی،
ناصر صفاریان، بهرام بیضایی،
خسرو سینایی، کاوه گلستان،
هوشنگ گلمکانی و داریوش مهرجویی

همراه با نمایش نسخه‌ی اصلی فیلم «خانه سیاه است».

۱۳ اسفند ۹۶
دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی