برگزاری کارگاه آموزشی «نماد و اسطوره‌شناسی» در دانشگاه تهران

کارگاه آموزشی «نماد و اسطوره‌شناسی» به دعوت دانشکده‌ی روانشناسی دانشگاه تهران در دو دوره‌ی مقدماتی و پیشرفته برگزار می‌گردد.

دوره‌ی پیشرفته برای کسانی که در کارگاه مقدماتی شرکت کرده‌اند، پس از دوره‌ی حاضر برگزار می‌شود.

همچنین به شرکت کنندگان در دوره، گواهی اعطا خواهد شد.

سرفصل‌ها:
– نماد و اسطوره
– نماد از منظر زیبایی‌شناسی
– نماد از منظر نشانه‌شناسی
– دسته‌بندی نمادها
– نماد در حوزه کاربرد
– انواع اسطوره
– اسطوره زدایی
– اسطوره آفرینی
ادامه

جایزه کتاب سال ۱۳۸۶

با برگزیدگان کتاب سال ۱۳۸۶

– از دوران نویسندگی‌تان بگویید.

هنر و ادبیات را از دوره دبستان دوست داشتم. در دبیرستان در زمینه ادبیات بسیار فعال بودم و سرودن شعرهای اولیه خود را از آن دوره شروع کردم. تالیفاتم از دوره‌ای که دانشجوی دکتری بودم شروع شد. اولین کتابم را در سال۱۳۷۷ نوشتم که کتابی فانتزی و داستان آن ظاهرا برای کودکان اما در حقیقت فرامخاطب بود و همان سال، کتاب سال زیست محیطی شد. دومین کتابم که کتاب درسی دانشگاهی شد، با عنوان «درآمدی بر زیبایی شناسی شعر» بود. کتاب سوم نیز یک داستان فانتزی بود به نام «بنفشه کوچولو» که داستان‌های سمبلیک دارند؛ این کتاب نیز با استقبال خوبی روبه‌رو شد. در همین سال‌های دانشجویی کتاب دیگری نوشتم به نام «صدای خط خوردن مشق» که در واقع اولین فعالیت جدی من در زمینه نقد و نقدی ساختاری و تاویلی آثار هوشنگ مرادی کرمانی بود. این کتاب با استقبال خوبی روبه‌رو شد و من را به عنوان منتقدی که دیدگاه مدرن در نقد دارد و سعی می‌کند براساس معیار نقد امروز، علمی کار کند معرفی کرد. ادامه