از اين باغ شرقی

از این باغ شرقی؛ نظریه‌های نقد شعر کودک و نوجوان» اثری در باب نظریه‌پردازی در نقد شعر کودک و نوجوان است و توسط کانون پرورش فکری کودک و نوجوان منتشر شده. این کتاب که نخستین اثر از نوع خود در زبان فارسی است، در قالب مباحث تئوریک، ابعاد مختلف شعر کودک را مورد بررسی قرار داده، و می‌تواند آغازگر بحث‌های بنیادین ضروری درباره‌ی مبانی نظری شعر کودک و نوجوان باشد. و همچنین تصویری عمومی را از ویژگی‌های خاص این نوع شعر فارسی از آغاز تا امروز، ترسیم کند.

«از این باغ شرقی» با گفتاری از نویسنده در آسيب‌شناسی شعر كودك و نوجوان آغاز، و با تئوری‌هایی که پروین سلاجقه از میان متون مختلف شعر کودک و نوجوان، بيرون کشیده است، دنبال می‌شود. او می‌نویسد: «آنچه به عنوان نظریه و ابزار نقد شعر در این کتاب، ارائه شده، حاصل بررسی کتاب‌های شعر کودک و نوجوان است. برخی از این نظریه‌ها بر پایه‌ی پیش‌فرض‌های نظری و ابزارهای زیبایی‌شناختی سنتی و مدرن در آثار، پیگیری شده و برخی نیز در هنگام بررسی آثار، هویت یافته‌اند.»

«از این باغ شرقی» ۲۲فصل دارد که در آن، شعر کودک و نوجوان از دیدگاه‌های گوناگون نظریه و نقد ادبیات کودک و نوجوان، تاریخچه، شعر کودک و نوجوان، تخیل، صنایع شعری، حس‌آمیزی، موتیف‌ها و نشانه‌ها، طنز، تخیل، اسطوره، عاطفه، زبان، اندیشه، معنی و مضمون، روایت، اندیشه‌ی اجتماعی و آسیب‌شناسی، بررسی شده است.

بخش نظری کتاب بر دو حوزه‌ی دانش شرق و غرب (از سنتی و مدرن) استوار است و بخش عملی آن، نمونه‌هایی را برای نمایش کاربرد نظریه‌ها، بر پایه‌ی شعرهای شاعران کودک و نوجوان ایران، تنظیم کرده.

در این اثر، نویسنده، از معرفی شعرها به دنبال ارزش‌گذاری و قضاوت نیست، بلکه در پی برانگیختن مخاطبان و شاعران شعر کودک و نوجوان به داوری درباره‌ی ضعف و قوت این اشعار است.

از این باغ شرقی» تاکنون در ده هزار نسخه به چاپ سوم رسیده و موفق به کسب جوایز زیر شده است:

  • جایزه‌ی کتاب برگزیده‌ی بیست‌وپنجمین دوره‌ی جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی، ۱۳۸۶
  • برگزیده پنجمین جشنواره‌ی قلم زرین، ۱۳۸۷
  • جایزه کتاب برگزیده‌ی سومین دوره‌ی جایزه‌ی پروین اعتصامی، ۱۳۸۷
  • جایزه ویژه شورای کتاب کودک، ۱۳۸۷
  • جایزه کتاب برگزیده‌ی جشنواره بانوی فرهنگ، ۱۳۸۷

این اثر توسط وزارت علوم و آموزش عالی، به عنوان تنها منبع درسی برای درس نظریه‌های نقد کودک و نوجوان، برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد و تدریس در این مقطع در کلیه‌ی دانشگاه‌های ایران معرفی شده است. همچنین، برای تدریس در مقطع کارشناسی ارشد رشته‌ی ادبیات کودک و نوجوان، توسط هیأت انتخاب کتاب‌های درسی در دانشگاه شیراز، برگزیده شده است.