به مردن عادت نمی‌کنم

چقدر جاده‌ها تو را برای من معنی کنند؟
و راه‌های هوایی؟

درخت آلوچه شکوفه کرده است
اگر می‌توانی، بیا!
 
 
 
خرید اینترنتی اثر