دنیای قشنگ پوپو

دنیای قشنگ پوپوداستان مصور و رنگی حاضر درباره پرنده‌ای است به نام «پوپو» که تاج زیبایی بر سر دارد. روزی پوپو از لانه خود بیرون می‌آید و درمی‌یابد که همسایه‌اش «غاز وحشی» از سفر بازگشته است. پوپو بسیار خوشحال می‌شود. پس از چندی، غاز وحشی صاحب سه جوجه‌ی زیبا به نام‌های «سینه‌سفید»، «نوک‌دراز» و «پاپری» می‌شود. غاز بر آن است تا با آموختن پرواز به جوجه‌ها، آن‌ها را برای مهاجرت آماده سازد. اما پاپری با بازیگوشی از آموختن پرواز، طفره می‌رود. سرانجام زمان مهاجرت فرا می‌رسد. غاز و دو جوجه‌اش -سینه‌سفید و نوک‌دراز- به سفر می‌روند و پاپری تا آمدن آن‌ها نزد پوپو می‌ماند. پوپو در غیاب غاز وحشی از او مراقبت می‌کند. پاپری در نبود مادرش، دلتنگ می‌شود، پرواز را فرا می‌گیرد، و پس از چندی غازها از سفر باز می‌گردند.

نویسنده در خلق این اثر با الهام از طبیعت، از ادبیات به عنوان یک ابزار استفاده کرده، تا بتواند با نمایش محترمانه‌ی رابطه‌ای زنده‌‌ بین انسان، و اجزا و عناصر طبیعت، بر حس و وجدان کودکان برای درک این رابطه‌ی زنده و ارجمند، تأثیرگذار باشد.

این کتاب، در سال ۱۳۸۱ با نقاشی آلن بایاش، توسط انتشارات شباویز در ۵۰۰۰نسخه، منتشر شده است.

 
 
خرید اینترنتی اثر