زنی دور، از خاورمیانه‌ای نزدیک


«فردا»

با این واژه‌هایی که بر تنور ورق‌های این دفتر
وا می‌روند،
فردا بر هر مزاری،
نام شاعری است
و در این میان،
تنها، نام من است،
که بی‌مزار می‌ماند…
 
 
 
خرید اینترنتی اثر