زنی دور، از خاورمیانه‌‌ای‌ نزدیک


«فردا»

با این واژه‌هایی که بر تنور ورق‌های این دفتر
وا می‌روند،
فردا بر هر مزاری،
نام شاعری است
و در این میان،
تنها، نام من است،
که بی‌مزار می‌ماند…

خرید اینترنتی اثر

 

A distant lady from a close Middle East
Collection of Poems

Morvarid Publications
۱st edition