درآمدی بر زیبایی‌شناسی شعر

درآمدی-بر-زیبایی-شناسی-شعر-معانی-و-بیان
در این کتاب، مباحث سنتی «معانی و بیان» با تکیه بر روش‌های نوین زیبایی‌شناسی و نظریه‌های نقد شعر، همراه با مثال‌ها و تمرینات متعدد، شرح و تدوین شده است. «تعریف علم معانی»، فصاحت، بلاغت، مسندالیه، مسند، قصر، انشا، ایجاز، اطناب، تعریف علم بیان، تشبیه، مجاز، استعاره و کنایه از موضوعات اصلی این کتاب به شمار می‌آید.

این کتاب، با دو مقدمه از دکتر جلیل تجلیل و دکتر بهزادی اندوهجردی، و نویسنده، منتشر شده است.

«درآمدی بر زیبایی‌شناسی شعر»، پس از انتشار، به عنوان کتاب درسی «معانی و بیان» در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری رشته‌ی زبان و ادبیات فارسی، تدریس می‌شود.

 

An Introduction to Aesthetics of Poetry; Rhetoric

CHEKAD Publications in Collaboration with Pararin Pub.
۱st edition: ۱۹۹۹

Review a part of book:

Rhetoric
Definition of Rhetoric

Rhetoric is the art of discourse consisting of rules and principles through which the adaptation between speech and situation is studied.

Rhetoric Subject:
This science is concerned with the words, their primary or secondary meaning which are used in particular situation and for particular purpose.

Rhetoric Purpose:
Rhetoric is helpful in recognizing and discovering the secrets of eloquence in both prose and poetry.

Rhetoric Principles:
۱. Predicative clause: (A: predicate, B: subject, C: compliment)
۲. Ghasr (curtailment)
۳. Composition
۴. Vasl (connection) and fasl (separation)
۵. Brachialgia, periphrasis and equality

A statement is either declarative or compositional. In declarative statement, we have subject, complement, predicate and the related terms. The connection between these elements of a statement may occur in the form of ghasr or hasr (curtailment or confinement), and the declarative and compositional statements may be set together so that they refer to each other (connection (vasl.)) or be apart from each other (separation (fasl)).
It is also possible that the speaker’s meaning be expressed in brevity (brachialgia) or in verbosity (periphrasis) or in equality between meaning and words (equality). Discussing the mentioned issues is the subject of rhetoric.
[…]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *