از اين باغ شرقی

از این باغ شرقی؛ نظریه‌های نقد شعر کودک و نوجوان» اثری در باب نظریه‌پردازی در نقد شعر کودک و نوجوان است و توسط کانون پرورش فکری کودک و نوجوان منتشر شده. این کتاب که نخستین اثر از نوع خود در زبان فارسی است، در قالب مباحث تئوریک، ابعاد مختلف شعر کودک را مورد بررسی قرار داده، و می‌تواند آغازگر بحث‌های بنیادین ضروری درباره‌ی مبانی نظری شعر کودک و نوجوان باشد. و همچنین تصویری عمومی را از ویژگی‌های خاص این نوع شعر فارسی از آغاز تا امروز، ترسیم کند.

«از این باغ شرقی» با گفتاری از نویسنده در آسيب‌شناسی شعر كودك و نوجوان آغاز، و با تئوری‌هایی که پروین سلاجقه از میان متون مختلف شعر کودک و نوجوان، بيرون کشیده است، دنبال می‌شود. او می‌نویسد: «آنچه به عنوان نظریه و ابزار نقد شعر در این کتاب، ارائه شده، حاصل بررسی کتاب‌های شعر کودک و نوجوان است. برخی از این نظریه‌ها بر پایه‌ی پیش‌فرض‌های نظری و ابزارهای زیبایی‌شناختی سنتی و مدرن در آثار، پیگیری شده و برخی نیز در هنگام بررسی آثار، هویت یافته‌اند.»

«از این باغ شرقی» ۲۲فصل دارد که در آن، شعر کودک و نوجوان از دیدگاه‌های گوناگون نظریه و نقد ادبیات کودک و نوجوان، تاریخچه، شعر کودک و نوجوان، تخیل، صنایع شعری، حس‌آمیزی، موتیف‌ها و نشانه‌ها، طنز، تخیل، اسطوره، عاطفه، زبان، اندیشه، معنی و مضمون، روایت، اندیشه‌ی اجتماعی و آسیب‌شناسی، بررسی شده است.

بخش نظری کتاب بر دو حوزه‌ی دانش شرق و غرب (از سنتی و مدرن) استوار است و بخش عملی آن، نمونه‌هایی را برای نمایش کاربرد نظریه‌ها، بر پایه‌ی شعرهای شاعران کودک و نوجوان ایران، تنظیم کرده.

در این اثر، نویسنده، از معرفی شعرها به دنبال ارزش‌گذاری و قضاوت نیست، بلکه در پی برانگیختن مخاطبان و شاعران شعر کودک و نوجوان به داوری درباره‌ی ضعف و قوت این اشعار است.

از این باغ شرقی» تاکنون در ده هزار نسخه به چاپ سوم رسیده و موفق به کسب جوایز زیر شده است:

  • جایزه‌ی کتاب برگزیده‌ی بیست‌وپنجمین دوره‌ی جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی، ۱۳۸۶
  • برگزیده پنجمین جشنواره‌ی قلم زرین، ۱۳۸۷
  • جایزه کتاب برگزیده‌ی سومین دوره‌ی جایزه‌ی پروین اعتصامی، ۱۳۸۷
  • جایزه ویژه شورای کتاب کودک، ۱۳۸۷
  • جایزه کتاب برگزیده‌ی جشنواره بانوی فرهنگ، ۱۳۸۷

این اثر توسط وزارت علوم و آموزش عالی، به عنوان تنها منبع درسی برای درس نظریه‌های نقد کودک و نوجوان، برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد و تدریس در این مقطع در کلیه‌ی دانشگاه‌های ایران معرفی شده است. همچنین، برای تدریس در مقطع کارشناسی ارشد رشته‌ی ادبیات کودک و نوجوان، توسط هیأت انتخاب کتاب‌های درسی در دانشگاه شیراز، برگزیده شده است.

 

From This Eastern Garden
Critical Theories in Children and Young Adults’ Poetry
Institute for the Intellectual Development of Children and Young Adults Publications

Appreciated as:
– the best book at the 25th Ceremony of Islamic Republic of Iran Book of the Year, 2007
– the selected book in the field of criticism by the Council of Children’s Book, 2006
– the selected work in – the 2nd Festival of Lady of Culture; the top work in the field of literary criticism and research, 2007
– the selected book at the 5th Festival of the Golden Pen, 2006
– the selected book at the 3rd Award of Parvin Etesami, March, 2009

Table of Contents
Publisher’s introduction
Introduction
Chapter 1: Theory and criticism in children and young adults’ literature
Chapter 2: The history of children and young adults’ poetry
Chapter 3: Children and young adults’ poetry
Chapter 4: Imagination
Chapter 5: Metonymy
Chapter 6: Metaphor
Chapter 7: Synesthesia
Chapter 8: Kenning
Chapter 9: Motif and Sign
Chapter 10: Symbol
Chapter 11: Satire in children and young adults’ poetry
Chapter 12: Allegory Chapter 13: Myth
Chapter 14: Emotion in children and young adults’ poetry
Chapter 15: Language in children and young adults’ poetry
Chapter 16: Literary figures in children and young adults’ poetry
Chapter 17: Thought in children and young adults’ poetry
Chapter 18: Meaning and theme in children and young adults’ poetry
Chapter 19: Narrative in children and young adults’ poetry
Chapter 20: Rhythm and form in children and young adults’ poetry
Chapter 21: Social thought in children and young adults’ poetry
Chapter 22: Pathology of children and young adults’ poetry Latin sources Persian sources Investigated books Articles Index

Introduction